Dlaczego wojny się nie kończą???

„Większość religii jest przeciwko wojnom, jednak większość wojen toczy się z powodu religii. Chrześcijanie zabijali żydów, żydzi muzułmanów, muzułmanie hinduistów, hinduiści buddystów, katolicy zabijali protestantów, a wierzący niewierzących. Można tę listę czytać wzdłuż i wszerz, i zawsze będzie prawdziwa. Wojny nigdy się nie kończą; one tylko przygasają. Zapytałem Rebe, czy w miarę upływu lat zmieniły…